FBAnalyzerLogo_L

TUOTANTOLINJOJEN SEURANTA

Tehdastehokkuuden seuranta

Finnbaum Analyzerin avulla tunnistat tuotantolinjan ja
tehtaan koneiden pullonkaulat sekä kapasiteettiresurssit. Finnbaum Analyzer mahdollistaa myös tehtaiden välisen tehokkuusvertailun OEE-laskennan avulla. Kerättyä dataa käyttämällä kehitystoimenpiteet ja investoinnit voidaan
keskittää juuri oikeaan tarpeeseen.

Joustava käyttöliittymä ja käytettävyys

Finnbaum Analyzer käyttää joustavaa internetpohjaista käyttöliittymää, joka toimii sekä kiinteillä tietokoneilla ja mobiililaitteilla. Finnbaum Analyzer on myös räätälöitävissä kone- ja asiakaskohtaisesti.

Analyzer Disruptions-moduuli

Analyzer Disruptions-moduulilla saadaan kunnossapidolle tarkka tieto siitä, mitä häiriöitä koneessa esiintyy. Tällöin kehitys- ja säätötoimenpiteet voidaan kohdistaa juuri oikeisiin kohteisiin. Disruptions moduuliin voidaan yhdistää myös muita laskentoja kunnossapidon toiveiden mukaisesti.