FB Analyzer logo

EFFEKTIVISERING OCH
UTVECKLING AV PRODUKTIONEN

Analyzer kuva

Övervakning av fabrikens effektivitet och optimering

Med hjälp av Finnbaum Analyzer kan flaskhalsar och
resurskapacitet i produktionslinjen identifieras.
FinnbaumAnalyzer gör det även möjligt att jämföra
olika fabrikers och maskiners effektivitet med hjälp av TAK-kalkyler. Insamlad data kan sedan användas för att se till att förbättringsåtgärder och investeringar inriktas direkt på rätt områden.

Analyzer kuva

Flexibelt användargränssnitt och användbarhet

Finnbaum Analyzer använder ett flexibelt internetbaserat användargränssnitt som fungerar med både stationära datorer och mobilenheter. FinnbaumAnalyzer kan även anpassas efter en viss maskins förutsättningar eller en kunds specifika behov.

Analyzer kuva

Analyzer Disruptions Module

Tack vare Analyzer Disruptions Module kan detaljerad
nformation om vilken typ av störningar och avbrott som sker i en maskin spåras och överlämnas till
underhållspersonalen. Med hjälp av dessa uppgifter kan utveckling och underhåll inriktas på rätt områden.
Modulen kan dessutom anpassas och nya beräkningar göras på underhållspersonalens begäran.