Finnbaum - Tailor-made woodworking machines

Lösningar för märkning och maskinseende

Hantering av materialspårbarheten och automatisk kvalitetskontroll ingår i Finnbaums helhetslösningar och serviceutbud

konekuva

Finnbaum erbjuder tillsammans med sina samarbetspartner högklassiga och pålitliga lösningar för materialspårbarhet. Med högklassig lasermärkningsteknik kan material förses med spårbarhets-, identifierings- och produktmärkning efter kundens önskemål. Märkningen kan även ske vid produktionslinjer med höga hastigheter, och den kan avläsas automatiskt under produktionens och leveranskedjans senare skeden, också i rörelse.

Finnbaums märkningsteknik förlitar sig på teknik som Cajo Technologies Oy har tagit fram. Cajo Technologies Oy är en föregångare inom programvaror för lasermärkning, materialkännedom och kontroll av laserstrålar. Cajos system för lasermärkning kan utnyttjas för märkning på många olika typer av material. Märkningen kan göras mobilt eller stationärt, och lasermärkarna kan kopplas till Finnbaums egna maskiner eller kundernas befintliga produktionslinjer, eller skräddarsys för en egen märkningslösning med automatisk materialhanteringsutrustning.

Finnbaum är expert på teknik för maskinseende och kodavläsning och samarbetar med TR Electronic Oy. Genom att kombinera systemen för lasermärkning med Cognex avancerade apparater för maskinseende och kodavläsning kan Finnbaum skapa pålitliga system för hantering av materialspårbarheten. Tillsammans med de produkter och den expertis som TR Electronic Oy företräder, har Finnbaum i fortsättningen även avancerad teknik för automatiserad kvalitetsgranskning i sina övriga produktionslösningar.

Lösningarna för märkning, kodavläsning och maskinseende testas i ett testlaboratorium på kundens provexemplar. På så sätt kan utrustningens lämplighet för ändamålet säkerställas. Märknings- och maskinseendekompetensen i kombination med Finnbaums gedigna kompetens inom maskinkonstruktion och automation gör det möjligt att finna och implementera behovsorienterade lösningar i krävande miljöer.

mitta-kuva
Konekuva
Konekuva
Konekuva
konekuva
Cajo technologies logo
Treletronic logo

MER INFORMATION:

SIMO LEIVISKÄ
FÖRSÄLJNING OCH PROJEKT
simo.leiviska (at) finnbaum.com
+358 (0)44 711 8329

Mer information om samarbetet:

https://cajotechnologies.com/

Niko Karsikas, verkställande direktör, +358 50 517 69 06

http://www.trelectronic.fi/

Tommi Naukkarinen, försäljningschef, +358 40 66 46 166