Produkter

Maskiner för produktion av aluminiumdelar

Fräsningsmaskiner för ramar och karmar

Fräsning av dörrar

Lösning för uppföljning och märkning

Tappningsmaskiner

Monterings- och tätningsmaskiner

Beslagsmaskiner

Produktionslinjer för trädelar

Maskiner för produktion av aluminiumdelar

Maskiner och linjer för produktion av aluminiumdelar. Systemen omfattar maskiner för profilering, tätning, silikon, fräsning, skärning, installation av beslag samt lagring. Optimeringsprogrammet för material minimerar aluminiumsvinnet.

 • Sågning, tätning, fräsning, installation av beslag
 • Maskinerna kan levereras som en del av en produktionslinje eller som enskilda enheter
 • Automatiska maskiner för montering utrustade med inmatningsrobotar
 • Passar för storlekar från 160 mm


Tilläggsalternativ

 • Optimeringsprogram
 • Lasermärkning kan integreras
 • Produktionsuppföljning med automatiska kodläsare

FRÄSNINGSMASKINER FÖR RAMAR OCH KARMAR

Effektiva och pålitliga genommatningsmaskiner tillverkade av Linear Servo Motors. Fräsning kan göras på alla fyra sidor och maskinerna kan utrustas med verktygsmagasin.

 • Maskinerna kan levereras som en del av en produktionslinje eller som enskilda enheter
 • Materialet kan matas in med robot eller med manipulator
 • Kapacitet 1 ram/minut: 4 bitar per minut.
 • Lämplig för delar som är 290–3 000 mm långa, 60–250 mm breda och 83–250 mm profilerade mellandelar


Tilläggsalternativ

 • Optimeringsprogram
 • Lasermärkning kan integreras
 • Produktionsuppföljning med automatiska kodläsare
 • Med CNC-styrenheten och CAD/CAM-alternativen kan du öka flexibiliteten


Fördelar

 • System med en (1) operatör
 • Effektiv användning av råmaterial
 • Fräsning kan göras på lackerad yta

FRÄSNINGSMASKINER FÖR RAMAR OCH KARMAR

Effektiva och pålitliga genommatningsmaskiner tillverkade av Linear Servo Motors. Fräsning kan göras på alla fyra sidor och maskinerna kan utrustas med verktygsmagasin.

 • Maskinerna kan levereras som en del av en produktionslinje eller som enskilda enheter
 • Materialet kan matas in med robot eller med manipulator
 • Kapacitet 1 ram/minut: 4 bitar per minut.
 • Lämplig för delar som är 290–3 000 mm långa, 60–250 mm breda och 83–250 mm profilerade mellandelar


Tilläggsalternativ

 • Optimeringsprogram
 • Lasermärkning kan integreras
 • Produktionsuppföljning med automatiska kodläsare
 • Med CNC-styrenheten och CAD/CAM-alternativen kan du öka flexibiliteten


Fördelar

 • System med en (1) operatör
 • Effektiv användning av råmaterial
 • Fräsning kan göras på lackerad yta

FRÄSNING AV DÖRRAR

Genommatningsmaskiner för fräsning av förlängningsdelar till dörrar. Linear Servo Motors säkerställer hög kapacitet och exakt fräsning. Fräsmaskinerna kan utrustas med verktygsmagasin för att ge flexibilitet i produktionen av olika produkter.

 • Maskinerna kan levereras som en del av en produktionslinje eller som enskilda enheter
 • Materialet kan matas in med robot eller med manipulator
 • Fräsmaskinerna är utrustade med flera fräsar för att hålla verktygsbytestiden kort och kapaciteten hög
 • Dubbelsidig fräsning


Fler alternativ

 • Lasermärkning kan integreras
 • Produktionsuppföljning med automatiska kodläsare
 • CNC-styrenheten med CAD/CAM-alternativ ökar flexibiliteten


Fördelar

 • System med en (1) operatör
 • Effektiv användning av råmaterial
 • Fräsning kan göras på lackerad yta

LÖSNINGAR FÖR UPPFÖLJNING OCH MÄRKNING

Lösningar för materialuppföljning från produktion till slutkund. Märkning med laser integrerad i produktionslinjen Läsarna i datamatrisen identifierar och spårar varje stycke. Märkningarna består av en datamatris och synliga bokstäver och siffror.

Matrisen kan märkas på trä, metall och glas när stycket är i rörelse eller på plats. Märkningarna kan även omfatta logotyper och text.

Märkningarna kan läsas i slutprodukterna, även om märkningen görs före lackeringen av stycket.

Ett miljövänligt alternativ som ersätter märkningar med etiketter och trycksvärta.

LÖSNINGAR FÖR UPPFÖLJNING OCH MÄRKNING

Lösningar för materialuppföljning från produktion till slutkund. Märkning med laser integrerad i produktionslinjen Läsarna i datamatrisen identifierar och spårar varje stycke. Märkningarna består av en datamatris och synliga bokstäver och siffror.

Matrisen kan märkas på trä, metall och glas när stycket är i rörelse eller på plats. Märkningarna kan även omfatta logotyper och text.

Märkningarna kan läsas i slutprodukterna, även om märkningen görs före lackeringen av stycket.

Ett miljövänligt alternativ som ersätter märkningar med etiketter och trycksvärta.

TAPPNINGSMASKINER

Tappningsmaskiner för linjelösningar med hög kapacitet med Linear Servo motorer. Maskinerna kan integreras i flexibel produktion. Med hjälp av smarta verktyg och programmering minimeras behovet av att byta verktyg.

 • Maskinerna kan levereras som en del av en produktionslinje eller som enskilda enheter
 • Materialet kan matas in med robot eller med manipulator
 • Fräsnings- och borrmaskiner kan integreras.
 • Tappning kan göras på den ursprungliga fingerleden eller på de överlappande fogarna
 • Den överlappande fogleden ger bra möjlighet att montera ihop ramverk med hjälp av robot


Tilläggsalternativ

 • Lasermärkning kan integreras
 • Produktionsuppföljning med automatiska kodläsare
 • Ett mycket flexibelt system finns i tunnplåtsmodell. Bra alternativ för reservdelsproduktion eller för mindre fabriker


Fördelar

 • Tappning kan också göras på en lackerad yta

MONTERINGS- OCH TÄTNINGSMASKINER

Helautomatiserade monteringslösningar för fönster och dörrar som består av press, limningsutrustning, skruvmejslar, nit- och spikpistoler samt inmatningsrobotar för material. Den automatiserade utrustningen frigör arbetskraft från enkla jobb till andra uppgifter.

 • Maskinerna kan levereras som en del av en produktionslinje eller som enskilda enheter
 • Materialet kan matas in med robot eller med manipulator
 • Tätningsmaskinen kan placeras direkt efter pressen
 • Finnbaum samarbetar med tätningstillverkare för att säkerställa hög kvalitet och tillgång till tätningar
 • Kapaciteten för medelstora fönster är cirka ett (1) ramverk per minut


Tilläggsalternativ

 • Lasermärkning kan integreras
 • Produktionsuppföljning med automatiska kodläsare


Fördelar

 • Automatisering av den besvärliga tätningsprocessen
 • Maskinen installerar mekanisk tätning, glas och silikon samtidigt
 • Tätningsmaskinen får data från ERP eller pressen och behöver ingen operatör
 • Inget behov av extra förflyttningar eller hantering av material
 • Automatisering av den tunga tätningsprocessen minskar sjukfrånvaron för anställda och operatörer
 • Slutresultat av hög kvalitet

MONTERINGS- OCH TÄTNINGSMASKINER

Helautomatiserade monteringslösningar för fönster och dörrar som består av press, limningsutrustning, skruvmejslar, nit- och spikpistoler samt inmatningsrobotar för material. Den automatiserade utrustningen frigör arbetskraft från enkla jobb till andra uppgifter.

 • Maskinerna kan levereras som en del av en produktionslinje eller som enskilda enheter
 • Materialet kan matas in med robot eller med manipulator
 • Tätningsmaskinen kan placeras direkt efter pressen
 • Finnbaum samarbetar med tätningstillverkare för att säkerställa hög kvalitet och tillgång till tätningar
 • Kapaciteten för medelstora fönster är cirka ett (1) ramverk per minut


Tilläggsalternativ

 • Lasermärkning kan integreras
 • Produktionsuppföljning med automatiska kodläsare


Fördelar

 • Automatisering av den besvärliga tätningsprocessen
 • Maskinen installerar mekanisk tätning, glas och silikon samtidigt
 • Tätningsmaskinen får data från ERP eller pressen och behöver ingen operatör
 • Inget behov av extra förflyttningar eller hantering av material
 • Automatisering av den tunga tätningsprocessen minskar sjukfrånvaron för anställda och operatörer
 • Slutresultat av hög kvalitet

BESLAGSMASKINER

Beslagsmaskiner för gångjärn, lås och annan tilläggsutrustning för fönster och dörrar. Fräsning och borrning kan kombineras i samma maskin för att förbättra precisionen i den automatiska monteringen.

 • Egna utrustningsmodeller för ramverk och ramar
 • Maskinerna kan levereras som en del av en produktionslinje eller som enskilda enheter
 • Materialet kan matas in i pressen med robot eller med manipulator
 • Finnbaum integrerar skruvmejslarna och vibrationsskålen i maskinerna
 • Kapacitet 1 ramverk/ram per minut: 4 bitar per minut
 • Lämplig för delar som är 290–3 000 mm långa, 60–250 mm breda och 83–250 mm


Tilläggsalternativ

 • Lasermärkning kan integreras
 • Produktionsuppföljning med automatiska kodläsare
 • Montering av tätning kan integreras


Fördelar

 • Flera olika slags beslag kan installeras med samma maskin
 • Helautomatisk utrustning för en (1) operatör
 • Fräsningsarbetet kan överföras från styckeproduktionen till Finnbaums beslagsmaskiner

PRODUKTIONSLINJER FÖR TRÄDELAR

Utrustningen som levereras enligt principen nyckelfärdiga lösningar för ramproduktionslinjer är utformad för att ge flexibilitet för kundens kapacitet och behov av automation. Finnbaum tar ansvar för hela produktionslinjen och ger utrustning CE-märkning även i de fall då kunden äger maskinen.

PRODUKTIONSLINJER FÖR TRÄDELAR

Utrustningen som levereras enligt principen nyckelfärdiga lösningar för ramproduktionslinjer är utformad för att ge flexibilitet för kundens kapacitet och behov av automation. Finnbaum tar ansvar för hela produktionslinjen och ger utrustning CE-märkning även i de fall då kunden äger maskinen.